Banner

Quảng Cáo

http://fawvietnam.com/ http://fawvietnam.com/

Facebook

Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát dự án ga Yên Viên

(00:00:00 2015-08-20)


Sáng nay (20/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến thị sát ga đường sắt Yên Viên (Hà Nội) và làm việc với nhà đầu tư xã hội hoá (XHH) dự án xây dựng bãi hàng ga Yên Viên.Tại hiện trường, Bộ trưởng đã nghe các bên liên quan báo cáo hiện trạng ga, phương án đầu tư cụ thể trong thời gian tới, chi phí đầu tư và hiệu quả sau khi dự án hoàn thành.

Sau khi thị sát hiện trường, Bộ trưởng đã làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và nhà đầu tư dự án bãi hàng ga Yên Viên. Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển vận tải đường sắt đến 2020 và tầm nhìn đến 2050. Trách nhiệm của Bộ và VNR phải triển khai ngay Chiến lược và Quy hoạch phát triển đường sắt.Đất nước đang tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Ngành GTVT phải đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, nâng cao hiệu quả và năng suất từng loại hình vận tải, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, nâng cao logistics, giảm chi phí vận tải, tăng sức cạnh tranh. Qua kiểm tra ga Yên Viên cho thấy ga này rất lạc hậu, nghèo nàn, sơ sài, tiêu điều. Không thể hiện đại hóa đường sắt với cung cách quản lý như vậy được.
“Kêu gọi đầu tư các nguồn lực XHH là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ để phát triển. Chúng ta cần đẩy mạnh thực hiện” – Bộ trưởng nói và yêu cầu các cơ quan của Bộ GTVT phải hỗ trợ tốt nhất cho VNR và nhà đầu tư để thực hiện dự án, nhưng phải đúng các quy định pháp luật. Dự án này không phải mục tiêu giảm tải đường bộ, mà quan trọng là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đường sắt để tăng sức cạnh tranh. Dự án này cũng phải nằm trong tổng thể quy hoạch chi tiết. Đường sắt phải khẩn trương kết nối với cảng biển lớn
   

                                                                                                                       Theo Thiện Anh - Báo giao thông.